Especially wanted books

 

Author: Shakespeare, William

Title: Shakespeare William. Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira). Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami rysunku H.C. Selousa. Przekład St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha. T. 1-3.

Location: Warszawa

Editor: Nakł. Spółki Wyd. Księgarzy

Date: 1875/1877

Physical description: 28 cm, pages: [4], XXX, 573, [2]; [2], 834, [1]; [4], 763, [2]

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved half leather bdgs.

Purchase for: 1600 PLN