Especially wanted books

 

Autor: przez Ambrożego Grabowskiego

Title: Skarbniczka naszej archeologji obejmująca średniowiekowe pomniki wojennego budownictwa Polaków, wiadomości do dziejów sztuk pięknych w Polsce, oraz wspomnienia z naszej przeszłości itp. : z 39 wizerunkami baszti bram krakowskich

Location: Lipsk

Editor: J.N. Bobrowicza; Księg. Zagraniczna

Date: 1854

Physical description: 26 cm, pages VIII, [2], 205, [1], cards ill. with steel engraving XII

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 850 PLN