Especially wanted books

 

Title: Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Prawniczego we Lwowie z czynności za lata 1890-1911. 22 wol.

Location: Lwów

Editor: Nakładem Towarzystwa Prawniczego

Date: 1891-1912

Physical description: 23 cm

Notes: complete edition, complete clean copies in well-preserved bdg.

Purchase for: 800 PLN