Especially wanted books

 

Autor: -

Title: Starożytności polskie. Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym zebrane. T. 1-2

Location: Poznań

Editor: Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego

Date: 1842 - 1852

Physical description: 25 cm, pages [6], 594, litograpgy 1 ; pages [2], 800, litography 4, card fold-out 1

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 1800 PLN