Especially wanted books

 

Author: Striykowski Stryjkowski, Maciej

Title: Ktora przedtym nigdy swiata nie widziała Kronika polska, litewska, zmodzka y wszystkiey Rusi [...] z rozmaitych historikow y autorow postronnych y domowych [...] y Dlvgosza [...] przez Macieia Osostewicivsa Striykowskiego dostatecznie napisana.

Location: Drukowano w Krolewcu

Editor: u Gerzego Osterbergera

Date: M. D. LXXXII (1582)

Physical description: Folio, [16] ll., [1] page, 790, [10] ll.

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 22000 PLN