Especially wanted books

 

Author: Szczerbic, Paweł

Title: Ius Municipale. To iest prawo mieyskie maydeburskie nowo z łacińskiego y z niemieckiego na polski ięzyk z pilnością y wiernie przełożone. Przez ... na ten czas syndika lwowskiego.

Location: Lwów

Editor: Kosztem y nakładem tegoż Pawła Szczerbica własnym.

Date: 1581

Physical description: Folio, 3 ll. unnumbered, pages: 215, 6 ll. unnumbered, title woodcut, coat of arms, initials

Notes: complete clean copy in well-preserved parchment bdg. from period

Purchase for: 10500 PLN