Especially wanted books

 

Title: Trybunał obywatelom Wielk. X. Litew. na Seymie Warszawskim dany roku tysiąc pięćset ośmdziesiątego pierwszego.

Location: Wilno

Editor: Nakład i druk Leona Mamonicza

Date: 1616

Physical description: Folio, [2] pages, 23

Notes: complete clean copy in valuable, well-preserved bdg.

Purchase for: 5000 PLN