Especially wanted books

 

Author: Twardowski, Samuel ze Skrzypny

Title: Woyna Domowa z Kozaki y Tatary, Moskwą, potym Szwedami, i z Węgry. Przez lat dwanaście za panowania lana Kazimierza Króla Polskiego tocząca się... na cztery podzielona xięgi oyczystą muzą od Samvela z Skrzypny Twardowskiego opus posthumum

Location: Calissii

Editor: Typis Collegii Calissiensis Soc. Jesu

Date: 1681

Physical description: Folio, frontispiece, [2] ll., 104 pages, 284

Notes: complete clean copy in valuable, well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 17000 PLN