Especially wanted books

 

Author: Wielądko, Wojciech Wincenty

Title: Heraldyka czyli opisanie herbów... oraz familie rodowitey szlachty polskiey i W. X. Litewskiego z ich herbami, przytym wsławieni męztwem i odwagą wytworną nauką... w oyczyźnie dawnieyszego i teraźnieyszego wieku Polacy, przez Woyciecha Wincentego na Wielądkach Wielądka wydane

Location: Warszawa

Editor: W Drukarni Piotra Zawadzkiego

Date: 1792-1798

Physical description: 8vo, [6] ll., 344 pages; [1] l., pages 345-819, [4] ll.; [1] l., 448 pages, [4] ll.; 104 pages, [143] ll.; [228] ll.

Notes: complete edition, complete clean copies in valuable, well-preserved bdg.

Purchase for: 13500 PLN