Especially wanted books

 

Autor: Marcin Bielski

Title: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom pierwszy. Kronika Marcina Bielskiego niegdyś w Krakowie drukowana teraz znowu z doprowadzeniem aż do Augusta III. Przedrukowana

Location: w Warszawie

Editor: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Date: 1764

Physical description: folio, cards [7], pages 856, cards [5] Rejestr

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 2600 PLN