Especially wanted books

 

Autor: Alexandra Hrabi Gwagnina

Title: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europskiey Alexandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana

Location: Warszawa

Editor: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Date: 1768

Physical description: folio, cards [6], pages 714, cards [4] Rejestru

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdg. from period

Purchase for: 3000 PLN