Especially wanted books

 

Autor: Marcin Kromer

Title: Zbior dzieiopisow polskich : we czterech tomach zawarty. Tom trzeci. Kronika Marcina Kromera Biskupa Warminskiego Na Polski Ięzyk Przełozona Przez Marcina Błazowskiego Niegdyś Iego Kosztem w Krakowie Roku 1611. Drukowana Teraz Za Pozwoleniem Starszych Przedrukowana

Location: w Warszawie

Editor: w drukarni J. K. Mci y Rzeczypospolitey u XX. Societatis Jesu

Date: 1767

Physical description: folio, cards [7], pages 786, cards [3]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 3000 PLN