Especially wanted books

 

Autor: przez X. Piotra Grabowskiego

Title: Zdanie syná koronnego, o piąćiu rzecżach Rzecżypospolitey polskiey należących. 1. Sąśiedztwo tureckie z Polską, iakie. 2. Skarb bogáty na Rzecżp. iáko zebráć. 3. Pospolite ruszenie boyne iáko ucżynić. 4. Wypráwá na woynę, iákaby być mogłá poki się skarb Rzeczyp. nieubogáći. 5. Liga z páństwy chrześćciańskiemi przeciw Turkowi, iáko nā potrzebna. Ich Mśćiam Pánom Bráciey swey, Pánom Polakom, Litwie, ku vwaźeniu podáne.

Location: -

Editor: -

Date: 1595 dniá 23 Septeb.

Physical description: 4to, cards [78], each of the hearings with a separate title page

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 6500 PLN