Especially wanted books

 

Autor: wyd. przez Michała Grabowskiego i Alexandra Przezdzieckiego

Title: Zrzódła do dziejów polskich. T. I-II

Location: Wilno

Editor: Wydanie Adama Zawadzkiego ; Nakładem i Drukiem Józefa Zawadzkiego

Date: 1843; 1844

Physical description: 25 cm, pages VII, [1], 223 ; pages XVIII, 285 [i.e. 485], cards ill. [2]

Notes: complete clean copy in well-preserved leather bdgs. from period

Purchase for: 1500 PLN